Gemeente Altena.
Foto: Gemeente Altena

Gemeente Altena heeft cultuur hoog in het vaandel staan. In het algemeen, maar het bestaan van uw instelling, vereniging en/ of activiteit in het bijzonder. Het Rijk heeft een aantal van u kunnen ondersteunen met verschillende soorten uitkeringen. Wij vrezen dat die niet voor iedereen toereikend is om het hoofd boven water te houden. De raad van de gemeente Altena stelt  daarom aan de culturele sector middelen beschikbaar ter extra ondersteuning. Daarnaast heeft gemeente Altena een uitkering ontvangen ten behoeve van de culturele sector vanuit het Rijk. Voordat we kunnen bepalen of, wat, hoeveel, aan wie en op welke wijze we geld ter ondersteuning beschikbaar stellen, doen  we eerst een inventarisatie. Hiervoor leggen we graag een paar vragen aan u voor. Wij hopen dat u bereid bent deze te beantwoorden. De vragen treft u op www.gemeentealtena.nl