‘Wat is cultuur?’ Alle Cultuur Altena verbindt en inspireert. Van kleinkunst tot erfgoed van Biesbosch tot Wijk en Aalburg. En we doen dat met een actieve club mensen en initiatieven.

Alle Cultuur Altena
Foto: @

Visie op cultuur in Altena
Cultuur verbindt, brengt mensen samen en is de bouwstof van Altena. We willen werken aan draagvlak, kennis van en over elkaar en gaan actief inwoners betrekken.

We zijn rijk aan 

Historie, erfgoed, water, bibliotheekwerk, educatie, cultuurtoerisme, evenementen, verenigingen en muziek.

We willen meer

Initiatief, cultuureducatie, trots, (e-)communicatie, talentontwikkeling, diversiteit in podiumkunsten, samenwerking, inwoners betrekken met de nadruk op de jeugd en ‘nieuwe’ inwoners.

Thema 1: Ontwikkeling en ontplooiing

Alle inwoners van Altena krijgen de kans actief bezig te zijn met kunst en cultuur.  Op deze wijze kunnen ze zich ontplooien en hun culturele identiteit versterken. Het aanbod is laagdrempelig en  tot ontspanning en ontwikkeling. De culturele leefbaarheid van Altena bevordert ook het vestigingsklimaat.

Thema 2: Erfgoed en identiteit

We willen het verleden van de gemeente Altena een toekomst geven door het zichtbaar maken, versterken en promoten van ((immaterieel) erfgoed en identiteit.

Thema 3: Toerisme en beleving

Cultuur is een economische drager voor de streek voor onder andere toerisme. Inwoners en toeristen ontdekken de rijkdommen die verrassen. De Biesbosch, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Vesting Woudrichem zijn unieke parels voor de cultuurtoerist.

®Tekst Website Gemeente Altena