Alle Cultuur Altena

Het culturele netwerk in Altena is groot. Van muziek tot toneel. Van erfgoed tot kleinkunst. Cultuur- en muziekeducatie op alle scholen. Kunst in de openbare ruimte siert ons unieke landschap. De bibliotheek is terug te vinden in bijna alle kernen en naast het uitlenen van boeken doen ze zoveel meer voor u. Er is veel. Daarom is dit online cultuur platform over Alle cultuur in Altena ontstaan. Wat is het? Wie zijn het? Wat doen ze? En waar zijn ze te vinden? Komende jaren willen we dit platform met het culturele veld gaan vullen. Zie het als een schilderij dat in de maak is. Het pallet is er, de kleuren zijn bijna allemaal bekend, we zijn gestart met optekenen en dan blend alles straks als een ware Rembrandt in elkaar.

Op deze pagina leest u meer over:

  • de visie
  • de missie
  • de doelstellingen
  • het vermelden van uw culturele organisatie, vereniging of bedrijf
  • het vermelden van uw culturele activiteit of evenement

Alle Cultuur Altena.
Foto: Gemeente Altena

Visie
In onze visie op cultuur in Altena staat zichtbaarheid en verbinding centraal. We willen dat inwoners zich met cultuur kunnen ontwikkelen en ontplooien. Ons erfgoed en onze identiteit een gezicht geven en ons culturele aanbod is tevens een drager voor het toeristische product. Met Alle Cultuur Altena maken we zichtbaar wat er is en kunnen we verbindingen gaan stimuleren. Het netwerk letterlijk in beeld brengen en verbinden.

Missie
Alle Cultuur Altena stimuleert actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur door een podium te bieden voor culturele verbinding, samenwerking en vernieuwing.

Doelstellingen Alle Cultuur Altena

  1. Stimuleert de verbinding tussen iedereen die participeert of dat wil doen in het culturele leven van de stad en dorpen;
  2. Stimuleert de samenwerking tussen verschillende partijen in de vorm van culturele coalities en geeft daarmee een impuls aan kwaliteit, groei, vernieuwing en vitaliteit;
  3. Stimuleert het zoeken naar nieuwe aansprekende vormen met een brede verbinding over de grenzen van de eigen culturele discipline heen.

Uw culturele organisatie, evenement of activiteit op Alle Cultuur Altena?

Alle vermeldingen van culturele organisaties of activiteiten die u op dit platform ziet, zijn aangeleverd door de organisaties zelf. We vragen u een tekst en beeldmateriaal aan te leveren via info@allecultuuraltena.nl.
Heeft u behoefte aan meer informatie? Via de pagina Downloads treft u documenten met extra uitleg.
Onze medewerkers helpen u graag verder en plaatsen de door uw aangeleverde informatie op het platform!