Cultuur verbindt, brengt mensen samen en is de bouwstof van Altena. Gemeente Altena wil werken aan draagvlak, kennis van en over elkaar en gaat actief inwoners betrekken.

We zijn rijk aan
Historie, erfgoed, water, bibliotheekwerk, educatie, cultuurtoerisme, evenementen, verenigingen en muziek.

We willen meer
Initiatief, cultuureducatie, trots, talentontwikkeling, (e-)communicatie, diversiteit in podiumkunsten, samenwerking, inwoners betrekken met de nadruk op de jeugd en ‘nieuwe’ inwoners.

We dromen van 

  • Een Altena Parade/ UITmarkt (à la Oerol)
  • Muziek in alle klassen
  • Een podium voor schrijvers
  • Meer kunst in de openbare ruimte
  • Een Creatief Centrum

En nog veel meer…

Inspraak in cultuur
Inspraak is de motor voor creativiteit en peilt behoeften. Samen bouwen we aan cultuur en stimuleren we synergie. Iedereen geeft input en is verantwoordelijk voor visievorming en beleid. Deze leeft. Is niet statisch. De overheid heeft een visie en stelt onder andere middelen beschikbaar. Men wil zich gehoord voelen en duidelijk verwachtingenmanagement en geen tot weinig beperkingen.

Bekijk onze poster over Visie op Cultuur in Altena

®Tekst Website Gemeente Altena


DEEL ARTIKEL