REGELINGEN

Fonds voor Cultuurparticipatie


Afhankelijk van de activiteit

Een impuls voor niet reguliere activiteiten of investeringen die jouw erfgoedorganisatie verstevigen. En effect hebben op de lange termijn.

LEES MEER

Prins Bernard Cultuurfonds


Afhankelijk van de activiteit

Bijdrage voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur.

LEES MEER


Cultuurparticipatie Altena


€ 500,– tot € 10.000,–

Deze subsidieregeling is bestemd voor alle verenigingen en instellingen in Altena die zich actief bezig houden met een of meerdere vormen van cultuurparticipatie.

LEES MEER

Fonds21


Divers per discipline

Directe steun voor Nederlandse producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters

LEES MEER

OVERIGE REGELINGEN


Provincie Noord Brabant
Naast inspiratie en amusement zorgen cultuur, kunst, recreatie en sport voor reflectie, verbinding, een prettigere leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarom investeert de provincie in een aantrekkelijk cultureel klimaat en een bloeiende vrijetijdseconomie. Hier treft u verschillende regelingen aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het Ministerie kent verschillende regelingen voor de volgende cultuurdiciplines:  podiumkunsten, musea, beeldende kunst, ontwerp, film, letteren, ontwikkeling en vernieuwing en ondersteunende instelling. Klik hier voor meer informatie

Overige regelingen
Gemeente Altena heeft onderzoek gedaan naar de verschillende regelingen die er zijn voor de sector. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met Annemarie de Stigter – 06 – 83 13 92 18