Muziek in Altena voor alle basisscholen in de gemeente

Gemeente Altena ontwikkeld samen met de Bibliotheek Cultuurpunt Altena en een aantal basisscholen een programma voor muziekonderwijs in alle klassen op alle basisscholen in Altena.

Muziek op school in Altena

Gemeente Altena en de Bibliotheek CultuurPuntAltena trekken samen op om het programma ‘Muziek op school in Altena’ aan te bieden aan alle 5000 basisschoolleerlingen. Dit programma start vanaf schooljaar 2020/2021, als eerste op de basisscholen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling ervan.

Het programma ‘Muziek op school in Altena’ houdt in:

  • kinderen leren tijdens hun hele basisschooltijd, 8 jaar lang muziek in al haar verschijningsvorm kennen. Muziekaanbieders en programma’s verschillen per groep, passend bij de leeftijd van de kinderen;
  • basisscholen krijgen begeleiding in het geven van muziekeducatie. Elke school maakt een keuze uit het muziekmenu;
  • aanbieders brengen hun passie voor muziek aan nog meer mensen over, en krijgen zo de kans meer betaalde opdrachten te krijgen. Zij voeren hun lessen uit op de school zelf of op een locatie.

Andere subsidievorm

Gemeente Altena kiest ervoor om het volgen van muzieklessen te subsidiëren via het programma ‘Muziek op school in Altena’.

De andere subsidievorm houdt in:

  • voor individuele muziekles is geen subsidie meer aan te vragen;
  • kinderen die muziekles bij een muziekvereniging volgen, komen wel in aanmerking voor subsidie. De muziekvereniging regelt de subsidie van € 100 per leerling.
  • kinderen van ouders met lage inkomens of geen inkomen, kunnen een bijdrage krijgen via het www.kindpakket.nl. Voor meer informatie, neem contact op bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost, bereikbaar via 0162 – 45 84 87 en info@leergeldwbo.nl.


Gemeente Altena biedt de cultuursector compensatie

Gemeente Altena.
Foto: Gemeente Altena

Gemeente Altena heeft cultuur hoog in het vaandel staan. In het algemeen, maar het bestaan van uw instelling, vereniging en/ of activiteit in het bijzonder. Het Rijk heeft een aantal van u kunnen ondersteunen met verschillende soorten uitkeringen. Wij vrezen dat die niet voor iedereen toereikend is om het hoofd boven water te houden. De raad van de gemeente Altena stelt  daarom aan de culturele sector middelen beschikbaar ter extra ondersteuning. Daarnaast heeft gemeente Altena een uitkering ontvangen ten behoeve van de culturele sector vanuit het Rijk. Voordat we kunnen bepalen of, wat, hoeveel, aan wie en op welke wijze we geld ter ondersteuning beschikbaar stellen, doen  we eerst een inventarisatie. Hiervoor leggen we graag een paar vragen aan u voor. Wij hopen dat u bereid bent deze te beantwoorden. De vragen treft u op www.gemeentealtena.nl


Mei 2019 Gemeente Altena stelt visie op cultuur in Altena vast

‘Wat is cultuur?’ Alle Cultuur Altena verbindt en inspireert. Van kleinkunst tot erfgoed van Biesbosch tot Wijk en Aalburg. En we doen dat met een actieve club mensen en initiatieven.

Alle Cultuur Altena
Foto: @

Visie op cultuur in Altena
Cultuur verbindt, brengt mensen samen en is de bouwstof van Altena. We willen werken aan draagvlak, kennis van en over elkaar en gaan actief inwoners betrekken.

We zijn rijk aan 

Historie, erfgoed, water, bibliotheekwerk, educatie, cultuurtoerisme, evenementen, verenigingen en muziek.

We willen meer

Initiatief, cultuureducatie, trots, (e-)communicatie, talentontwikkeling, diversiteit in podiumkunsten, samenwerking, inwoners betrekken met de nadruk op de jeugd en ‘nieuwe’ inwoners.

Thema 1: Ontwikkeling en ontplooiing

Alle inwoners van Altena krijgen de kans actief bezig te zijn met kunst en cultuur.  Op deze wijze kunnen ze zich ontplooien en hun culturele identiteit versterken. Het aanbod is laagdrempelig en  tot ontspanning en ontwikkeling. De culturele leefbaarheid van Altena bevordert ook het vestigingsklimaat.

Thema 2: Erfgoed en identiteit

We willen het verleden van de gemeente Altena een toekomst geven door het zichtbaar maken, versterken en promoten van ((immaterieel) erfgoed en identiteit.

Thema 3: Toerisme en beleving

Cultuur is een economische drager voor de streek voor onder andere toerisme. Inwoners en toeristen ontdekken de rijkdommen die verrassen. De Biesbosch, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Vesting Woudrichem zijn unieke parels voor de cultuurtoerist.

®Tekst Website Gemeente Altena