Dit scheepje wordt als varend monumentje voor diverse representatieve taken en regionale nautische evenementen in en rond de Biesbosch ingezet.

Rietaak de vier gebroeders
Foto: Website Biesbosch.nu

De rietaak was ooit één van de bekende beroepschepen in de Biesbosch en op de benedenrivieren. In het gebied rondom de Biesbosch werden deze speciale aken tot circa 1925 gebouwd voor de riet- en griendbazen. Deze scheepjes werden hoofdzakelijk gebruikt om de gesneden bossen riet van de uitgestrekte gorzen naar de rietheuvels te vervoeren. Voortbeweging door te bomen of te zeilen. Er was mogelijkheid om aan boord te leven: een zogenaamd “vuurduveltje”, een klein kacheltje, zorgde ervoor dat het in de kleine ruimte vooronder behaaglijk warm bleef.

Tot de teloorgang van de riet- en griendcultuur rond 1970, waren er in de Biesbosch en langs de benedenrivieren nog tientallen aken in gebruik. Daarna werden veel rietaken tot recreatiejacht of woonark omgebouwd.

Anno 2005 waren er van de honderden toenmalige rietaken nog maar een stuk of vijf in originele staat bewaard gebleven, vrijwel allen sterk verwaarloosd. Het Havenmuseum in Rotterdam bezat al jaren een uit Werkendam afkomstige Biesboschaak, met de naam ‘Vier Gebroeders’. Vanwege de aanpak van allerlei andere grote projecten is het Havenmuseum niet in staat geweest de nodige aandacht aan de restauratie van dit zeilscheepje te geven.

Voortgekomen uit een initiatief van toenmalig burgemeester Hellegers en Thomas Westerhout werd een aantal mensen samengebracht, vooral vanuit de Oude Drijverschuit, die zich willen inzetten om iets moois van deze aak te maken. Zo werd de kiel gelegd voor een vereniging.

®Tekst Biesbosch.nu magazine februari 2010

Rietaak de vier gebroeders
Erfgoed en evenementen
Sasdijk 67, 4251 AD Werkendam

Voor meer informatie neem contact op met
R. Wilkaart via 0183 50 25 28 of richard.wikaart@gmail.com