De Ouwe Drijverschuit (ODS) is een cultuurhistorische vereniging, opgericht in 1986 te Werkendam, die zich inzet voor het in stand houden van de zalmschouw (ook wel aangeduid als drijver of drijverschuit).

Haven Woudrichem
Foto: Website de Ouwe Drijversschuit

De zalmschouw was vroeger het bekendste zeilende visserschip van de benedenrivieren en werd, zoals de naam doet vermoeden, vooral gebruikt voor drijfnetvisserij op zalm. Anno 2020 is de zalmschouw voor velen een recreatievaartuig, dat vanwege zijn geringe diepgang en vele gebruiksmogelijkheden voor vele doeleinden geschikt is.

De ODS zet zich in voor het in stand houden van de zalmschouw en de daaraan verbonden cultuurhistorische waarden. Op onze website vindt u alles wat u wilt weten over de zalmschouw, onze vereniging en onze activiteiten.

®Tekst Website ODS

Vereniging De Ouwe Drijverschuit
Cultureel Erfgoed en visserij

Voor meer informatie bezoek
www.drijverschuit.nl