Fort Bakkerskil werd tussen 1877 en 1880 gebouwd om de Papsluis te beschermen.

Brug Fort Bakkerskil
Foto: Website Nieuwe Hollandse Waterlinie

Forten werden van oorsprong gebouwd op zwakke plekken in de verdedigingslinie. Deze sluis uit 1815 vormde de verbinding tussen het water van de Bakkerskil en de lager gelegen polders. Tijdens de Eerste- en Tweede Wereldoorlog bood het fort onderdak aan honderden soldaten maar er werd niet gevochten. Sinds 1951 is het fort niet meer in gebruik voor militaire doeleinden.

In 2007 werd het fort aangekocht door Brabants Landschap. Om de oude zichtlijnen naar de Papsluis te herstellen werden drie van de vier opslagloodsen gesloopt. Verder werd de oorspronkelijke walstructuur hersteld en is het hoofdgebouw volledig gerestaureerd. Sinds april 2012 heeft het fort een nieuwe bestemming als B&B.

®Tekst Website Fort Bakkerskil

Bezoektip

Fort Bakkerskil
Erfgoed, Cultuur en Terras
Kildijk 143, Werkendam

Voor meer informatie, actuele openingstijden en activiteiten verwijzen wij u naar www.fortbakkerskil.nl