Archeologie, of oudheidkundig bodemonderzoek, houdt zich bezig met de vraag hoe onze voorouders leefden en werkten.

Fort Giessen het onderkomen van de vereniging
Foto: Website Archeo Altena

Het werkterrein van de archeoloog is in de eerste plaats het bodemarchief dat duizenden jaren van activiteit en bewoning herbergt.

Soms bedekt door dikke kleipakketten, soms ook zichtbaar in kleine voorwerpen die verschijnen in verse ploegvoren.

De bodem van ons Land van Heusden en Altena is een rijk en nog grotendeels onontgonnen archief.
Vondsten uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen brengen de geschiedenis tot leven.
Het gaat dan om potscherven, een oud fundament, siervoorwerpen uit de Romeinse tijd, maar ook om sporen van vergankelijke materialen, nog net zichtbaar als verkleuringen in het bodemprofiel.

Dit alles vormt het werkterrein van Archeo-Altena.

®Tekst Website Archeo Altena

Bezoektip

Archeo-Altena
Erfgoed en Archeologie
Giessensesteeg, Giessen

Voor meer informatie neem contact op met Hans van Tilborg 06-10486712 of neem een kijkje op
www.archeo-altena.nl