Het Sleeuwijks Kerkje, van oorsprong het Oude Kerkje genoemd, is een unieke locatie aan de boorden van de Merwede, vlakbij Woudrichem en Sleeuwijk. Het ligt middenin het groen.

Sleeuwijks kerkje.
Foto: Website St. Sleeuwijks kerkje

Het was waarschijnlijk in de 16e eeuw dat er een zogenoemd zaalkerkje is gebouwd bij Sleeuwijk, ‘het Oude Kerkje’ genaamd.

Archieven tonen ook pentekeningen van een uitgebreidere vorm, maar het is niet bewezen dat het om hetzelfde kerkje gaat.

•Wat wel zeker is, is dat in 1589 de kerk van Sleeuwijk werd verwoest, toen de dijk van de Boven-Merwede werd doorgestoken tijdens het (mislukte) Spaanse beleg van Heusden. Het duurde enige tijd voordat de kerk weer hersteld was.
•In 1856 werd bepleistering aangebracht, evenals een tongewelf en trekbalken.
•Tussen 1902 en 1910 zijn een aantal wijzigingen uit 1856 weer ongedaan gemaakt, maar tongewelf en trekbalken werden gehandhaafd.
•Later zijn nog enkele aanbouwen aangebracht, maar het merendeel van het muurwerk is nog 16e- en 17e-eeuws.
•Het orgel dateert van 1962 en is gebouwd door de firma H.J. Vierdag te Enschede. Het heeft in een aantal kerken dienstgedaan en werd in 2006 te Sleeuwijk geplaatst.

®Tekst Website Stichting Behoud Sleeuwijks Kerkje

Bezoektip

Sleeuwijks Kerkje
Erfgoed en Concerten

Kerkeinde 31, 4254 LD SLeeuwijk

www.sleeuwijkskerkje.nl