Muziekvereniging Kunst en Vriendschap bestaat op dit moment uit drie onderdelen, namelijk het opstaporkest, het opleidingsorkest en de fanfare.

Het orkest
Foto: Website Muziekvereniging Kunst en Vriendschap

Het opstaporkest
Dit orkest wisselt bijna (half)jaarlijks van samenstelling. Dit komt doordat de deelname aan het orkest is bedoeld voor de leerling-muzikanten die nog niet zolang geleden zijn begonnen met het volgen van muzieklessen. Op deze manier hebben zij de mogelijkheid om al heel snel met mede muzikanten (en vaak ook klasgenootjes) muziek te maken en te ervaren hoe het is om in groepsverband samen te spelen.

Het opleidingsorkest
Als de leerling muzikanten voldoende muzikale bagage hebben meegekregen tijdens hun muzieklessen en de repetities en uitvoering van het opstaporkest stromen zij door naar het opleidingsorkest van de vereniging. Het opleidingsorkest in de huidige vorm treedt verschillende keren per jaar op tijdens onder meer het nieuwjaarsconcert, een concert in het verzorgingshuis Altenahove en nemen zij, indien mogelijk, deel aan het Altena Streekfestival.

De fanfare
De fanfare van de muziekvereniging staat sinds september 1992 onder leiding van dirigent René Hendrickx, en telt gemiddeld zo’n dertig muzikanten. De laatste jaren organiseert of neemt de fanfare steeds vaker deel aan bijzondere concerten.

®Tekst Website Muziekvereniging Kunst en Vriendschap

Bezoektip

Muziekvereniging Kunst en Vriendschap
Muziek en jeugd
Rijswijksesteeg 7, 4284 EX Rijswijk
Repetitie: Woensdagavond 18.45 uur
www.kunstenvriendschap.net