De Molenstichting Land van Heusden en Altena beijvert zich om negen molens te onderhouden en waar nodig te restaureren.

Het bovenwiel in de kap van de Witte Molen.
Foto: Website Molenstichting

De inwoners van het Land van Heusden en Altena zijn trots op hun molens, en terecht. Dat bezit wordt graag gedeeld! Tijdens openingsuren geeft de aanwezige molenaar u graag uitleg, een rondleiding en/of een demonstratie.

De molens zijn nauw verbonden met de St. Elisabethsvloed en de strijd tegen het water. Al in 1461 werd een eerste poldermolen in het Land van Heusden en Altena gebouwd. En nadien volgden er nog veel meer, want de poldermolens hadden een belangrijke functie. Van de 38 molens, verdeeld over 34 polders, die in 1925 nog werkten, waren er 28 wipmolens en 10 achtkante- en ronde stenen molens. Nieuwe technieken, zoals gemalen, en de ruiverkaveling maakten de molens in de loop van de vorige eeuw overbodig.

@Tekst Website Molenstichting

Molenstichting Land van Heusden en Altena
Erfgoed en ambacht
Lisztstraat 17, 4904 ME Oosterhout (secretariaat)

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.molensheusdenenaltena.nl