Korenmolen Nooit Gedagt is Nederlands enige achtkante stenen stellingkorenmolen, gelegen op de Rijkswal in Woudrichem.

Korenmolen Nooit Gedagt in Woudrichem.
Foto: Website Korenmolen Nooit Gedagt

De voorganger van de huidige molen dateert oorspronkelijk uit 1662 en is een voorganger geweest van de molen die in 1945 ter plaatse vernietigd werd. Naar men aanneemt heeft echter op deze plaats veel eerder een molen gestaan. Blijkens een opsomming (van rond 1280) van goederen die van de Graaf van Holland in leen werden gehouden, blijkt reeds sprake te zijn van een windmolen te Woudrichem.

Korenmolen Nooit Gedagt staat van oudsher op de stadswal van de vestingstad Woudrichem. De stadswal maakt onderdeel uit van de in 1583 in opdracht van Prins Willem van Oranje door Adriaan Antonisz opgerichte verdedigingswerken. Woudrichem maakt samen met Gorinchem en Slot Loevestein deel uit van de zogeheten ‘ijzeren driehoek’.

@Tekst Website Molen Nooit Gedagt

Bezoektip

Korenmolen Nooit Gedagt Woudrichem
Erfgoed, ambacht en winkel
Rijkswal 7, 4285 AC Woudrichem
Geopend: Donderdag t.m. Zondag van 13.00 – 17.00, zaterdag open om 10.00

Voor meer informatie en actuele openingstijden verwijzen wij u naar www.molennooitgedagt.nl