Het jeugdkoor “Asaf” is opgericht op 14 maart 1973.

Jeugdkoor Asaf
Foto: Peter Wildeman

Het doel van het jeugdkoor is om de kinderen bekend te maken met de melodieën en inhoud van de psalmen en op de Bijbel gegronde geestelijke liederen. Het dient ter ondersteuning en bevordering van een goede gemeentezang. Het bevorderen van de onderlinge band binnen de kerkelijke gemeente in het algemeen en tussen de kinderen in het bijzonder. Uitgaande van het beginsel dat de zangkunst dienstbaar behoort te zijn aan de verheerlijking van Gods Naam.

®Tekst Website Bethelkerk

Jeugdkoor Asaf
Zang en jeugd
Sigmondstraat 47, 4251 ZA Werkendam

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.jeugdkoorasaf.nl