Een oudheidkundige vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van Werkendam

Laantje in Werkendam.
Foto: Facebookpagina Historische Vereniging Werkendam en de Werken CA

De doelstelling van de vereniging is:

  • het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor de historie van plaats en streek;
  • het verrichten van historisch onderzoek, bijvoorbeeld naar familiegeschiedenis, gebouwen of streek;
  • het behoud en het beschermen van de historisch gegroeide karakteristieke bebouwing en het daarmee verbonden landschappelijk schoon.

®Tekst Website De Historische Vereniging

Bezoektip

Historische Vereniging Werkendam en de Werken CA
Erfgoed
Slikstraat 15, 4251 CB Werkendam
Geopend: Zaterdagochtend 10:00–12:00 met uitzondering van feestdagen

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.historiewerkendam.nl