In 1977 kocht de familie Van Mersbergen het perceel F-237 aan de Duylweg te Almkerk, een weiland met populieren, gepoot in 1953. Dit cultuurbos ten behoeve van de klompenfabricage heeft in ruim 40 jaren een forse gedaanteverwisseling ondergaan en is veranderd in een gemengd bos.

Bordje veldkapel langs de Duijlweg
Foto: Website St. Duyls Bos

Een deel van de populieren is gerooid en vervangen door inheemse bomen, onderbeplantingen, en een struik- en kruidenlaag. Zo is een meer duurzaam bos ontstaan met veel soorten, in verschillende leeftijden. Het houdt de natuur in ere, en heeft in landschappelijk en recreatief opzicht z’n charmes.

Verder zijn houtwallen, waterpartijen, dierenweitjes, een griendje, een elzenbroekbos, boomgaard, moes-, sier- en vlindertuinen aangelegd. Later werd van Staatsbosbeheheer perceel F-240 overgenomen. Deze Hillse Kade, lopend van het bos naar de Midgraaf, is één van de laatste historische kaden uit de streek en was voor de ruilverkaveling de toegangsweg.

In 2014 is een deel van de Ecologische Verbindings Zone aangelegd tussen de natuurgebieden Kornse Boezem en het Pompveld, en het bos is hiervan een onderdeel geworden. Aan weerszijden zijn bosjes aangeplant en aan de zuidzijde is t.b.v. de modderkruiper en bittervoorn een plas- en drasgebied aangelegd.

Het Bos is toegankelijk voor bezoekers als het bord ‘Veldkapel’  bij de poort langs de Duijlweg staat.

®Tekst Website St. Duyls Bos

Bezoektip

Duyls Bos
Natuur en Erfgoed
Duijlweg, Almkerk
Ingang: 250 m ten zuiden van de Midgraaf

Meer informatie over openstelling en evenementen verwijzen wij u naar www.duylsbos.nl