SLIM is het popcollectief van het Land van Heusden en Altena. Het is een stichting, die op 14 december 1981 door regio-muzikanten is opgericht en hiermee een van de oudste popcollectieven van Nederland. SLIM levert de regiomuzikanten alle basisvoorzieningen.

SLIM in actie
Foto: Aangeleverd door SLIM

SLIM zorgt voor basisvoorzieningen van amateur-muzikanten. Als die er niet zijn, probeert SLIM ervoor te zorgen dat ze er komen.

De vrijwilligersgroep van SLIM bevat 3 generaties van streekmuzikanten; de oudste is die van de begintijd uit 1981, de jongste is die van de eindexamenleeftijd. Hiermee is de vrijwilligersgroep een weerspiegeling van de muzikanten die van SLIM gebruik maken.

In overleg met muziekleraren van regioscholen maken ze programma’s, gericht op die leerlingen die gemotiveerd zijn voor de lichte muziek.

@Tekst Website SLIM

Popcollektief SLIM
Muziek, jongeren en volwassenen
Doornseweg 2b, 4255 GZ Nieuwendijk

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.slimweb.org