Marcel Vaandrager is een veelzijdig man. Door de veelheid aan verschillende, met succes doorlopen, studies, is hij van veel markten thuis. Hij is schrijver, dichter, uitgever en nog veel meer.

Marcel Vaandrager
Foto: Website Marcel Vaandrager

De dichter Marcel
Sinds zijn twaalfde heeft hij honderden gedichten gemaakt; een kleine selectie daarvan zijn aan zijn bundels toevertrouwd. Sinds 2012 vertaalt hij zijn gedichten in het Engels en is hij, samen met een Australische dichteres, haar en zijn gedichten aan het vertalen in elkaars taal. Daarnaast geeft hij workshops en schrijft hij liedteksten en voorstellingen.

De culturele ondernemer Marcel
Sinds zijn twaalfde heeft hij honderden gedichten geschreven; een kleine selectie daarvan zijn toevertrouwd aan zijn bundels. Daarnaast geeft hij als V.Z.U-uitgever dichtbundels, kunstboeken en andere bijzondere boeken uit. Hij geeft workshops, organiseert (culturele) evenementen, schrijft liedteksten en voorstellingen, is stemacteur en staat in theaters met zowel korte als avondvullende voorstellingen. Volgens hem is cultuur het cement tussen de bakstenen van de samenleving.

De enthousiasmeerder Marcel
Wanneer hij enthousiast over iets is, straalt hij dat uit. Met geestdrift andere mensen meenemen, laten proeven van zijn enthousiasme, kan aanstekelijk werken. Dat komt regelmatig goed van pas als hij projecten leidt.

®Tekst Marcel Vaandrager

Bezoektip

Marcel Vaandrager
Letteren, theater en beeldende kunst

www.marcelvaandrager.nl