SUBSIDIES

Gemeente Altena ondersteunt de cultuursector met de subsidieregeling cultuurparticipatie.

De gemeente Altena stimuleert activiteiten die bijdragen aan het aanbod van cultuur voor een breed publiek. Bent u actief op het gebied van cultuurparticipatie? Dan kunt u gebruik maken van een basissubsidie in combinatie met een stimuleringssubsidie of projectsubsidie.

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling? Klik dan hier.

De volledige subsidieregeling leest u hier.