Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Het kan als doel of als middel worden ingezet. In de praktijk is het een verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Bibliotheek CultuurPuntAltena koppelt hier ook literatuureducatie aan. Wie meer weet over kunst, erfgoed, media en literatuur, ontwikkelt meer begrip voor andere normen, waarden en culturen.

Bibliotheek CultuurPuntAltena
Foto: Website Bibliotheek CultuurPuntAltena

In onze huidige kennis- en netwerkeconomie is creativiteit bovendien heel belangrijk. Zo zijn er veel verschillende leerdoelen te koppelen aan cultuuronderwijs: naast het ontwikkelen van hun creativiteit, werken kinderen ook aan hun onderzoekende vaardigheden en probleemoplossend vermogen. Ze leren hun eigen cultuur te begrijpen, te reflecteren op zichzelf en anderen, met beeld en geluid werken en om verhalen te lezen, te vertellen en emotioneel te verwerken. Wij adviseren en coachen scholen op het gebied van cultuureducatie. Door scholen te informeren over nieuwe kansen en mogelijkheden streven wij er naar de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren en uit te breiden.

@Tekst Webpagina Bibliotheek CultuurPuntAltena

Bibliotheek CultuurPuntAltena
Cultuureducatie
Raadhuisplein 1, 4285 CP Woudrichem

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.cultuurpuntaltena.nl