Christelijk gemengd koor Sjier Hasjiriem uit Werkendam is in 2001 opgericht.

Christelijk gemengd koor Sjier Hasjriem
Foto: Website Sjier Hasjiriem

De naam betekent ‘lied der liederen’ of ‘hoogste lied’. De vereniging heeft het Woord van God als grondslag en wil dit uitdragen door het zingen van psalmen en geestelijke liederen.

®Tekst Website koor Sjier Hasjiriem

Bezoektip

Christelijk Gemengd Koor Sjier Hasjiriem
Zang en Muziek
Kerkstraat 5, 4251 Werkendam

Repetitie: zie kooragenda op de website

www.sjierhasjiriem.nl