Jaap Hartman (1950) kreeg zijn opleiding aan de academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam.

Jaap Hartman
Foto: Website Jaap Hartman

Sinds 1987 woont en werkt Jaap Hartman weer in zijn geboorteplaats Woudrichem waar hij vanuit de traditie zijn werk benadert.

Met de gedachte dat beeldhouwen werken in en met ruimte is, hebben zijn figuratieve beelden een sterke arabesk, soms verstild, geabstraheerd, maar altijd vanuit de menselijke maat (natuur).

Myron B.V.
In 1983 richtte ik samen met wijlen mijn vrouw Els Pellikaan brongieterij Myron op. Nadat ik afgestudeerd was aan de Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam en mijn eigen beelden reeds zelf in brons goot, wilden wij op deze manier onze boterham verdienen.

Nu is Myron B.V een gieterij die landelijke bekendheid geniet en voor veel kunstenaars beelden in brons giet. Dit zijn soms kleine beeldjes, maar ook grote sculpturen worden gerealiseerd aan de Oudendijk.

®Tekst Website Myron bv en Website Jaap Hartman

Bezoektip

Beeldhouwer Jaap Hartman
Kunstenaar
Oudendijk 87, 4285 WJ Woudrichem

Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.jaaphartmanbeeldhouwer.com  www.bronsgieterijmyronbv.com